Afmelden als lid

Afmelden als lid van TV Riel

Wij vinden het altijd jammer als er leden hun lidmaatschap opzeggen.

Heb je een langdurige blessure, vraag dan aan het bestuur naar de mogelijkheden alvorens op te zeggen.

Stopt je toch liever met tennissen, vul dan onderstaand formulier in en lever dit in bij onze ledenadministratie. Wil je toch iets voor de club blijven betekenen. Word dan ondersteunend lid voor slechts € 15 per jaar.

Let op dat u op tijd opzegt:
Overeenkomstig de statuten van TV Riel kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (lopende van 1 januari t/m 31 december) met inachtneming van en opzegtermijn van vier weken (Statuten Artikel 6 lid 2). Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd (Statuten Artikel 6 lid 7)

Tijdige opzegging is dus uiterlijk 1 december. Bij opzegging na 1 december maar voor 31 december zullen u de aan de KNLTB verschuldigde kosten in rekening worden gebracht. Bij opzegging na 31 december bent u de volledige contributie verschuldigd.

opzegformulier