Veel gestelde vragen van TV Riel

Er is veel bekend, maar niet alles! Wat voor de één helder is, kan voor de ander compleet nieuw zijn. Vandaar deze FAQ’s, veelgestelde vragen.

Het doel van iedereen binnen TV Riel is om lekker met zijn allen te tennissen. Hiervoor zullen we met zijn allen een steentje bij moeten dragen! Wees daarom lief voor elkaar. Tel tot tien en ga de dialoog aan als iets niet gaat zoals je verwacht. Om hierbij te helpen hebben we met zijn allen een "huishoudelijk reglement" en een "baan- en inhangreglement" opgesteld. Als leidraad voor wat bij TV Riel als "normaal" geldt.
Je kunt dagelijks van 8:00 - 23:00 spelen.
Om te kunnen spelen, moet je inhangen in het digitale inhangbord. Dat hangt in het clubhuis.
Voor het inhangregelement, zie hier.
Voor de uitleg van het bord, zie hier.
Als de netten "slap" hangen, dan is de baan gesloten. Er wordt dan onderhoud op gepleegd. Ook al ziet de baan er perfect uit, toch niet op spelen! Hou de site en facebook in de gaten, daar staat op als er niet gespeeld kan worden.
Bardiensten worden gepland door de Paviljoen Commissie. Je kunt dan inschrijven voor een bardienst. Ieder lid draait maximaal 3 bardiensten. Plan je geen bardiensten in voor jezelf, dan worden deze door de planner ingevuld. Dat kan ongunstig uitpakken. Je wordt hoe dan ook verwacht de bardienst te draaien. Je kunt ook voor vervanging zorgen. Op niet draaien van een bardienst staat een boete van €35,00.
Je stemt in met het draaien van 3 bardiensten als je lid word bij TV Riel. Ieder lid van 18 jaar en ouder doet dit. Als je ingepland staat en je kunt niet, dan zul je zelf voor vervanging moeten zorgen. De Paviljoencommissie kan dit niet regelen. Op niet draaien van een bardienst staat een boete van €35,00. Je kunt de bardienst niet afkopen. Op de site staat een lijst van mensen die je bardienst willen overnemen.
Er is een duidelijke handleiding beschikbaar. Klik hier.