TV Riel en Alcohol:

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan hebben wij deze website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden.
(NOC-NSF ism gezamelijke sportbonden)

TV Riel heeft een drankvergunning voor de kantine. Dankzij onze vrijwilligers en deze vergunning kunnen we na afloop van onze sportactiviteiten nog lekker napraten. Volgens deze vergunning moeten alle barmedewerkers in bezit zijn van een IVA-certificaat. Dat haal je na het invullen van de test “Verantwoord Alcohol schenken” op de site van NOC-NSF.

Iedereen die bardienst draait bij TV Riel moet dit certificaat halen. We vinden het al fijn dat je de club helpt met het draaien van de bardienst, maar we vragen je nog 1 extra handeling waardoor het ook officieel wordt. De test is niet moeilijk, maar helaas wel verplicht.

Via bovenstaande link kom je op de pagina van de NOC-NSF. Daar kun je de instructies volgen.

Gebruik bij “Doe de Test” de volgende gegevens:

Bij E-mailadres barverantwoordelijke vul je “iva@tvriel.nl” in.
Bij Naam barverantwoordelijke vul je “Bestuur TV Riel” in.

Vul deze gegevens a.u.b. goed in, dan kost het de club het minste verwerking.

Hoe werkt de test?

Je krijgt 20 vragen, waarop je goed moet antwoorden. Bijvoorbeeld:

Als je de vraag niet goed beantwoord, krijg je de regels te zien, waarover de vraag gaat. Je kunt na het lezen de vraag opnieuw beantwoorden. Je kunt 4 x een vraag verkeerd beantwoorden in dit “examen”. Daarna moet je opnieuw starten.

Na afloop van de vragen krijg je je certificaat te zien. Deze wordt ook naar je eigen email adres gestuurd en naar het email adres van de bardienstverantwoordelijke.

Ook bij TV Riel


Meer over bardiensten:
Overzicht BardienstenBardienst bij TV RielAfkopen / Ruilen BardienstTVRiel en AlcoholIVA Certificaten TV Riel