Notulen ALV nov 2018

Notulen ALV vergadering nov 2018

 1. Opening vergadering ca 20.15 Er zijn 32 aanwezigen (incl. bestuur)
   
 2. Notulen vorige vergadering
  Er waren geen notulen noch zijn deze goedgekeurd.
   
 3. Financiële cijfers
  Het resultaat van dit jaar is minder als vorig jaar en zal licht negatief zijn. Dit omdat er veel extra werkzaamheden zijn uitgevoerd. De contributie blijft gelijk.
  Opm. Er waren geen uitgeprinte cijfers uitgedeeld zoals beloofd bij de laatste ALV. Dit zal de volgende keer wel gebeuren.
   
 4. Afscheid penningmeesters
  Voorzitter bedankt afscheid nemende penningmeesters.
   
 5. Vacatures betrokkenheid leden bij TV Riel
  Er heeft zich een nieuwe penningmeester aangediend (Rik Land). Deze geeft echter aan dat hij niet alle huidige penningmeester taken alleen kan doen. Hij wil zich inzetten voor het administratief gedeelte.

Er wordt gezocht naar ;
Per direct

 • Hulp voor nieuwe penningmeester
 • Secretaris
 • Algemeen bestuurslid

Ook wordt dringend extra ondersteuning gezocht voor:

 • Communicatie commissie
 • Sponsor commissie
 • Paviljoen commissie

Vastgesteld wordt, door Fery, dat het niet goed gaat met de vereniging. Steeds minder mensen zetten zich in voor dit soort functies. Plenair wordt gediscussieerd hoe deze op te vullen.

Er worden volgende voorstellen gedaan

 1. Functie omschrijvingen te maken met daarin ook bv aangeven benodigde tijd.
 2. Door veranderende media (bv Whats app) verandert ook de overleg structuur
 3. Opsplitsen taken tot kleiner makkelijk behapbare zaken
 4. Nieuw bestuur moet meer weten wat er leeft in de club.
 5. Meer jeugdigen enthousiasmeren voor doorlopende commissies / bestuur, (zoals nu soms bij toernooien gebeurd)
 6. Geopperd wordt zich in groepen te verdelen en te brainstormen. Dit kan over;
  1. Doelstellingen club
  2. Betrokkenheid leden bij club
  3. Sponsors betrekken
  4. Jeugd betrekken bv d.m.v. abonnementen (les & competitie & toernooien).
  5. Andere indeling van vrijdagavonden (knltb competitie ipv interne)

Besloten wordt een datum te kiezen voor een brainstorm sessie: 22 januari 2019  om 20.00 uur.

 • Alle leden uitnodigen, kans geven iets in te brengen.
 • Deelname commissies is van groot belang
 • “functie- / taak omschrijvingen worden vooraf door bestuur gemaakt en bekend gemaakt.
 1. Rondvraag
 • Dames douches zijn niet schoon  dan wel defect (douche kop putjes verstopt e.d.)
 • Er wordt gevraagd of bardienst omgeruild kan worden voor een “poets dienst”. Dit wordt voorlopig niet gedaan.
 • Het afhangsysteem voldoet niet aan de wensen. (bij gesloten kantine kan men er niet bij, kan niet vooruit in blokken reserveren) Dit zal toegevoegd worden bij de actie vergadering van 22 januari ’19.
 • Er lagen geen agenda of notulen voor de aanwezigen. Dit zal de volgende keer wel gebeuren
 • De Rabo club actie is niet gedaan. Bij de laatste keer is veel gedaan en bracht vrijwel niets op. Hierdoor is besloten hier niet aan mee te doen doordat er andere prioriteiten waren.
 • Vrijdagavond competitie wordt besproken in de actie vergadering op 22 januari 2019.
 • Donderdagavond beschikbaarheid banen. Er zijn meer KNLTB competitieteams ingeschreven dan afgesproken. Dit moet geëvalueerd worden. En nieuwe afspraken met o.a. de VCL’s  gemaakt worden.
 • Afspraken winterlessen. Er zijn wederom 16 winterlessen aangeboden door Tennis School Bob (TSB). De voorzitter legt uit dat TSB dit niet anders kan vanwege zijn verdienmodel. Bij minder lessen gaat hij anders de hele winter binnen lesgeven. Dan worden tennislessen veel duurder met waarschijnlijk veel minder deelname.
 • Graag agenda en notulen vorige vergadering aan leden vooraf toezenden en op vergadering uitgeprint  uitdelen.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.45 uur.