IVA Certificeringen TV Riel

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle documenten die verplicht aanwezig moeten zijn bij TV Riel voor de Drank- en Horecawet.

IVA certificaten en lijst gecertificeerde leden (online)

Bestuursreglement Alcoholgebruik


Meer over bardiensten:
Overzicht BardienstenBardienst bij TV RielAfkopen / Ruilen BardienstTVRiel en AlcoholIVA Certificaten TV Riel