Beste Leden,

Hieronder de informatie zoals wij die met LTC hebben gekregen van de gemeente Goirle over het dubbelen.

 

De laatste persconferentie van 17 november gaf meer ruimte om weer met vier personen te sporten. Dit betekent dat veel leden van mening zijn dat het dubbelen weer toegestaan wordt. De KNLTB ondersteund de verenigingen met een advies maar daar kunnen we geen rechten aan ontlenen.  

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft haar noodverordening aangepast, zie www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/informatie-over-corona. Bij vraag en antwoord 20 november staat het volgende:

 

Mag dubbelspel bij tennis?

Trainen met vier personen op een veld exclusief trainer is toegestaan. Een partijtje spelen is niet toegestaan, omdat de 1,5 meter hierbij niet gewaarborgd kan worden.

 

Waarom is het bestuur van TV Riel zo terughoudend om dubbelen toe te staan?

De veiligheidsregio, voor ons Midden- en West-Brabant, is leidend!

De interpretatie om wel of niet dubbelen toe te staan is niet vrij en dient getoetst te worden aan de goedkeuring van de gemeente Goirle. We hebben deze week zowel contact gehad met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als ook met de gemeente Goirle.

Uit de laatste mail van de gemeente Goirle:

Mag dubbelspel bij tennis?

Trainen met vier personen op een veld exclusief trainer is toegestaan. Er mag geen partijtje worden gespeeld. Wedstrijden zijn verboden. Trainen is toegestaan binnen de regels die gelden voor sportactiviteiten. De 1,5m afstand tussen sporters moet geborgd blijven.  Hierdoor is dubbelspel bij tennis niet mogelijk.

Punt zit hem denken wij in de definitie van dubbelen:
  • Als dat betekent dat je met 4 personen een bal overslaat en dus traint op het veld, dan is het prima conform de richtlijnen zo lang men maar 1,5 meter afstand houdt. 
  • Als dat betekent dat je met 4 personen een wedstrijd/partijtje speelt (met puntentelling), dan kan het niet.
Een erg dunne scheidslijn waardoor dubbelen wellicht door degenen die het toestaan onder de eerste definitie wordt geschaard.

Dus als dubbelen betekent dat men met 4 personen op het veld traint, dan kan het inderdaad.  

[einde mail]

 

Het bestuur TV Riel wil nu het volgende toestaan.

Er mogen vier volwassenen een baan reserveren om te trainen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dus een partijtje spelen is niet toegestaan. Daarom worden de scoreborden “afgeplakt”.

Verder willen wij een dringend beroep doen op alle leden.

Gebruik je gezond verstand om op een verantwoordelijke manier om te gaan met de beperkte ruimte die we in deze moeilijke tijd krijgen. Wij willen in deze niet de randjes opzoeken. Blijf gezond!