Deze informatie is van de site van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ze geeft antwoord op veelgestelde vragen over Covid en hoe daar mee om te gaan. 


Maatregelen bestrijding coronavirus

Vragen en antwoorden

versie: 6 november 2020

Het kabinet heeft op 3 november nieuwe maatregelen genomen. Het doel van de maatregelen is om het aantal contacten en verplaatsingen zo veel mogelijk te beperken. Daarmee wordt het aantal coronabesmettingen teruggedrongen en de zorg ontlast.

De nieuwe maatregelen maken dat de grootte van groepen verder is beperkt voor volwassenen (max 2 personen) en voor samenkomsten, met jong en oud, tot 30 personen per ruimte. Ook zijn met de nieuwe maatregelen de publiek toegankelijke gebouwen gesloten.

Er zijn uitzonderingen voor bepaalde situaties, zoals huwelijken en uitvaarten. Sporten is onder voorwaarden toegestaan. Voor kinderen t/m 17 jaar is er onder voorwaarden nog meer mogelijk dan voor volwassenen.

De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u in dit document. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Publieke en openbare ruimtes

Welke gebouwen moeten gesloten zijn?

Bioscopen, filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters en vergelijkbare culturele instellingen, musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, bibliotheken, casino’s, arcadehallen, speelhallen, zwembaden, pretparken, dierentuinen en seksinrichtingen zijn gesloten.

Welke uitzonderingen zijn er?

Gebouwen mogen open zijn voor:

1. Een besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen (ouderen en jeugd/welzijnswerk). Er mag dan ook iets genuttigd worden door deze doelgroep.

2. Reguliere activiteiten van overheidsinstellingen, verenigingen en stichtingen voor jongeren tot en met 17 jaar in de categorie scouting, cultuur, kunst of sport.

3. Zorginstellingen mogen gebruik maken van locaties voor b.v. bloedprikken of vaccinaties.

Mogen kinderenboerderijen geopend zijn?

Nee, kinderboerderijen moeten gesloten zijn.

Is zaalverhuur bij publieke toegankelijke gebouwen en horecagelegenheden toegestaan?

Het is voor de horeca en zalencentra niet toegestaan om zalen te verhuren voor openbare of besloten bijeenkomsten. Dus ook zakelijk gebruik is niet toegestaan. Zalenverhuur aan erkende onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten is wel toegestaan.

Winkelen en boodschappen doen

Supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen mogen volgens hun reguliere tijden open zijn. Andere winkels sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Voor boodschappen doen gelden de algemene maatregelen (was uw handen, draag een mondkapje, houd 1,5 meter afstand, raak alleen producten aan die u nodig hebt en betaal zo mogelijk met pin of contactloos).

Wat zijn de openingstijden van supermarkten en winkels?

 • • Supermarkten mogen de reguliere sluitingstijden aanhouden, zoals bepaald in de lokale winkeltijdenverordeningen. Na 20.00 uur mogen zij geen alcohol meer verkopen.
 • • Winkels en detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Ook op koopavonden moeten winkels om 20.00 uur gesloten zijn. Dit geldt ook voor doe-het-zelf winkels en groothandels.

Wat zijn de regels omtrent koopzondag?

Koopzondagen mogen doorgaan, volgens de reguliere, lokaal bepaalde toegestane uren. De winkels zijn ook op zondag tot uiterlijk 20.00 uur open.

Hoe zit het met tankstations?

Voor tankstations gelden hun reguliere openingstijden. Verkoop van alcohol na 20.00 uur is niet toegestaan. Voor tankstations is consumptie ter plaatse niet toegestaan. Afhalen mag maar consumeren moet buiten, in het voertuig of thuis.

Zijn markten toegestaan? Markten mogen in de reguliere vorm doorgang vinden.

Rommelmarkten, braderieën, kerst- en vlooienmarkten zijn evenementen en daarom niet toegestaan.

Horeca

Restaurants en cafés zijn gesloten. Hotels mogen open zijn. Afhalen van eten en drinken vanuit horeca is toegestaan. Eten en drinken binnen hotels en bedrijfsrestaurants is toegestaan voor de hotelgasten en medewerkers.

Tot hoe laat mogen afhaalrestaurants open zijn en mag er alcohol worden verkocht?

Afhaalgelegenheden mogen tot 1.00 uur ‘s nachts open zijn. De afhaalmaaltijden dienen elders genuttigd te worden (niet ter plekke). Alcoholische dranken mogen tot 20.00 uur worden verkocht. Ook bij coffeeshops kan worden afgehaald tot 20.00 uur.

Mag horeca in een hotel geopend zijn?

Het restaurant/ bar/ café in een hotel mag geopend zijn uitsluitend voor de eigen gasten. Na 20.00 uur mag geen alcohol meer worden geschonken.

En in een B&B?

In B&B ’s maken gasten gebruik van de eigen kookgelegenheid indien mogelijk. Als er geen kookgelegenheid is mag de verhuurder maaltijden ter beschikking stellen om indien mogelijk op de eigen kamer te nuttigen.

Mogen restaurants die normaal niet afhalen/bezorgen, dit nu doen?

Ja, dat mag zeker.

Wat zijn de regels omtrent afhalen?

Verkoop van eten, drinken of producten is bedoeld om elders te nuttigen (niet in of rondom het gebouw). De toegang is zodanig ingericht dat klanten 1,5 meter afstand kunnen houden en zo kort mogelijk aanwezig zijn. Koffie- en snoepautomaten moeten gesloten zijn.

Mogen bezoekers binnen wachten op hun bestelling?

Ja, dit mag, maar uitsluitend om te wachten. Zij mogen hier niets nuttigen en moeten afstand houden.

Mag een kansspelautomaat in het afhaalgedeelte van de horeca staan?

Het afhaalgedeelte van de horeca is om af te halen. Het is de bedoeling dat mensen er zo kort mogelijk verblijven. Een kansspelautomaat in het afhaalgedeelte is niet toegestaan.

Mogen restaurants in verzorgingshuizen en ziekenhuizen open zijn?

Ja, restaurants mogen openblijven voor de eigen bewoners en eigen medewerkers. Bezoekers zijn helaas niet welkom op dit moment.

Mogen biljart-, pool en dartcafés open zijn?

Biljart-, pool- en dartcafés mogen niet open zijn.

Mag de horeca in woonlocaties van arbeidsmigranten openblijven?

Dit is afhankelijk van de situatie. Als de woningen een eigen keuken hebben moet de horeca worden gesloten. Als de woning niet over eigen voorzieningen beschikt om eten te bereiden mag de horeca openblijven.

Evenementen

Op basis van de noodverordening zijn alle evenementen verboden, zowel de meldingsvrije-, de meldingsplichtige als de vergunningsplichtige evenementen. Dus ook drive-in en drive-through evenementen en sportevenementen vallen hieronder. Rommelmarkten zijn evenementen en dus niet toegestaan.

Hoe vieren we dit jaar Sinterklaas?

Intochten en evenementen zijn dit jaar niet mogelijk. Het advies is: vier Sinterklaas dit jaar met het gezin en op school.

Voor samenkomen met familie of vrienden geldt de landelijke richtlijn: maximaal 2 volwassenen binnenshuis ontvangen. Het advies is dan ook om Sinterklaas niet thuis te ontvangen, om het aantal contactmomenten te beperken. Gemeenten stimuleren de scholen om aandacht te besteden aan activiteiten rondom Sinterklaas.

Bijzondere bijeenkomsten

Voor huwelijken, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten gelden speciale regels.

Huwelijken:

Er mogen maximaal 20 personen bij een huwelijksvoltrekking aanwezig zijn exclusief het personeel.

Uitvaarten:

Vanaf 9 november mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Er moet onderling 1,5 meter afstand worden aangehouden. Een erehaag is toegestaan mits er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.

Is een koffietafel bij een uitvaart toegestaan? Direct na afloop van een uitvaartceremonie is een bijeenkomst mogelijk voor de aanwezigen bij de uitvaartceremonie. Daarbij mag koffie, thee of andere eet- en drinkwaren worden genuttigd. Hierbij blijven de regels gelden van 1,5 meter.

Wat zijn de regels voor kerken, moskeeën of andere gebedshuizen?

Het advies is maximaal 30 personen, niet zingen om zo verspreiding van het virus te voorkomen en zo veel mogelijk online-diensten te houden. Op basis van de wet kan de overheid de maatregel van maximaal 30 personen per ruimte in een religieus gebouw niet opleggen. Zangkoren mogen in een kerk zingen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Culturele activiteiten

Er mogen activiteiten van jeugdverenigingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (bijvoorbeeld scouting, kunst, cultuur en sport) plaatsvinden. En zijn repetities en opnames van professionele musici en theatergezelschappen toegestaan.

Welke regels gelden er voor culturele activiteiten?

 • • Theaters, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen en presentatie-instellingen met een publieksfunctie zijn gesloten. Voor culturele activiteiten voor kinderen t/m 17 jaar mogen zij open zijn.
 • • Professionele gezelschappen en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen wel hun werkzaamheden (trainen, repeteren, livestreams opnemen) voortzetten. Ruimtes die hiervoor worden ingezet worden aangemerkt als een besloten ruimte. Uitgangspunt blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Mag muziekles 1 op 1 thuis doorgaan

Ja, zowel volwassenen als kinderen kunnen thuis een muziekdocent ontvangen. Het dringende advies is om maximaal 2 personen per dag thuis te ontvangen. Kinderen t/m 17 jaar kunnen ook in een buurthuis of cultureel centrum muziekles krijgen.

Mogen buiten culturele optredens worden georganiseerd?

Nee, dit valt onder een evenement.

Is een activiteit/samenkomst van een vereniging voor kunst en cultuur, zoals bv een muziekvereniging, toneelvereniging, schilderworkshop, etc. nog toegestaan?

Voor volwassen is dit niet toegestaan.

Sport & plezier

Om groepsvorming, sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, gelden de volgende regels:

Volwassenen

 • • Voor sporten geldt een maximum van 2 personen (exclusief instructeur) per groep voor volwassenen
 • • Het is verboden een groepsles te geven dan wel daaraan deel te nemen.
 • • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • • Volwassen houden altijd 1,5 meter afstand
 • • Zwembaden zijn gesloten, ook zwembaden in sportlocaties.
 • • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • • Voor topsporters gelden uitzonderingen.

Kinderen

 • • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • • Er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel.
 • • Kinderen met klachten blijven thuis.
 • • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Met hoeveel mensen mag je samen sporten?

Sporten mag in groepjes van 2 (binnen en buiten en exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Voor zalen en binnenbanen geldt daarnaast een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

Wordt er onderscheid gemaakt tussen teamsporten en groepslessen?

Nee, voor alle sporten geldt dat dat er maximaal in een groepje van 2 met 1 instructeur gesport mag worden. Groepslessen en trainingen van teams zijn niet toegestaan.

Mogen scholen gebruik maken van externe sportlocaties?

Ja, dit wordt gezien als een reguliere onderwijsactiviteit. In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven. Kleedkamers in sportaccommodaties die bij onderwijsinstellingen horen mogen wel geopend zijn.

Mogen paardrijlessen doorgaan?

Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt dat zij wel met meer personen mogen sporten. Dit geldt dus ook voor paardrijlessen. Volwassenen mogen met maximaal twee personen, exclusief instructeur, een paardrijles volgen.

Mogen ouders die hun kinderen brengen blijven wachten op de locatie?

Ouders die kinderen komen halen en brengen moeten deze bij de ingang afzetten en mogen het terrein niet betreden.

Kleedkamers op sportaccommodaties moeten gesloten blijven. Mogen deze wel worden opengesteld voor leerlingen die gymlessen hebben?

Kleedkamers voor leerlingen die gymlessen hebben mogen openblijven.

Mogen jeugdteams met spelers van 17 en 18 jaar gezamenlijk trainen?

Alleen sporters tot en met 17 jaar mogen samen sporten. Voor sporters vanaf 18 jaar gelden de regels voor volwassenen. Sporters van 17 en 18 jaar mogen dus niet gemengd sporten.

Mogen ijs- en schaatsbanen geopend zijn?

Ja, deze mogen open zijn voor de beoefening van sport. Hier gelden alle voorwaarden voor sport.

Mogen bowlingbanen open zijn?

Dit onderwerp wordt voorgelegd aan het Ministerie VWS. Tot die tijd mogen bowlingbanen open zijn voor bowlingverenigingen en onder de voorwaarden van de noodverordening (max. 2p per baan, max 30p in een zelfstandige ruimte).

Mogen zwembaden open zijn?

Nee, ook niet voor zwemles aan kinderen. Voor zwembaden die onderdeel zijn van een sauna- of welnesscomplex geldt een uitzondering (onder beperkende voorwaarden).

Mag dubbelspel bij tennis?

Trainen met twee personen op een veld exclusief trainer is toegestaan. Hierdoor is dubbelspel bij tennis niet mogelijk.

Mag er publiek bij trainingen aanwezig zijn?

Nee, publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan.

Moeten sportparken in weekenden gesloten worden?

Nee, zij mogen geopend blijven.

Hoeveel mensen mogen er deelnemen aan een hondentraining?

Dit is helaas nog niet bekend. Wij wachten op een antwoord van het ministerie op deze vraag.

Jeugdactiviteiten, sauna’s en overnachten

Voor jeugdactiviteiten, sauna’s en recreatief overnachten gelden speciale regels.

Wat is de regel voor recreatief overnachten in b.v. een vakantiehuisje?

Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 2 volwassenen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), tenzij het bestaat uit een huishouden. Het is dus niet mogelijk om met meer dan 2 personen (m.u.v. eigen huishouding) een vakantiewoning of kamer te huren of te verhuren.

Zijn kampen voor kinderen nog mogelijk?

Georganiseerde jeugdactiviteiten zoals scouting-, cultuur-, kunst-, en sportactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar zijn mogelijk. Voor de begeleiding moeten de algemene coronamaatregelen worden nageleefd (1,5 afstand houden).

Wat zijn de regels voor groepsaccommodaties?

Reserveren is uitsluitend toegestaan tot gezelschappen van maximaal 2 volwassenen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) of één huishouden.

Een uitzondering geldt voor scouting-, cultuur-, kunst- sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Daarbij is het goed om in de gaten te houden dat volwassenen ten opzichte van kinderen tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, wel bij kinderen (en volwassenen) ouder dan 13. Mensen uit één huishouden hoeven onderling geen afstand te bewaren.

Wat zijn de regels voor sauna’s?

Sauna’s en wellnesscomplexen mogen geopend zijn. Ook het zwembad mag geopend blijven voor wellness, maar niet voor andere doeleinden, zoals zwemles, gebruikt worden.

Sauna’s bij sportlocaties mogen eveneens geopend zijn.

Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. De 1,5 meter tussen personen moet gewaarborgd zijn. De horeca moet gesloten zijn. Indien er aparte behandelruimten zijn (bijvoorbeeld massages en schoonheidsbehandelingen) kunnen deze open blijven. De kleedkamers en douches mogen geopend zijn.

Overig

Wat zijn de openingstijden voor de contactberoepen zoals kappers en massagesalons? Moeten deze ook om 20.00 uur dicht?

Zij kunnen hun reguliere tijden hanteren. Zij hoeven niet om 20.00 uur te sluiten.

Met hoeveel personen mag je buiten een fotocursus geven of filmopnames maken?

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor iedereen in de buitenruimte. Maximaal 2 personen per groep op 1,5 meter afstand.

Wat zijn de regels voor seksinrichtingen?

Seksinrichtingen moeten gesloten zijn, dit geldt ook voor gebouwen voor raamprostitutie, seksclubs, privéhuizen en erotische massagesalons.

Met hoeveel personen mag je een stadswandeling organiseren?

Een stadswandeling is toegestaan met maximaal 2 personen. Als het aantal mensen uit één huishouden groter is, dan met het aantal personen van dat huishouden. Dit is exclusief gids.