De KNLTB plaatste blij een bericht op hun site dat er weer gedubbeld mocht worden per 20 mei (dit bericht). Daat stond ook “Verenigingen kunnen dit aan hun leden communiceren nadat ze deze versoepeling hebben afgestemd met de gemeente”. Daar hebben wij dus op gewacht. Er  is echter nog niets afgestemd. We willen daar echter niet op wachten.

Gemeente Goirle…

Omdat de gemeente zou moeten handhaven, zullen wij de noodverordening van de gemeente Goirle moeten volgen. Deze is echter compleet onvindbaar op de site van de gemeente. Er staat een mededeling op de website. Als sportvereniging hebben wij totaal geen communicatie vanuit de gemeente gekrergen over wijzigingen in de noodverordening, aanpassingen in beleid, of, wat en hoe zij gaan handhaven. “Jullie weten het zelf het beste” ??. Daar moeten we als bestuur even aan wennen.

Zoekend op internet kwamen we alleen deze tegen. Een oude…

Wij willen tennissen en gaan daarom uit van de noodverordening van de informatie die gegeven wordt door de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en de KNLTB.

Het bestuur doet de aanname dat de gemeente Goirle eventueel handhaaft volgens het protocol van de Veiligheidsregio. Daarom gaan we ervan uit dat de gemeente Goirle ons protocol stilzwijgend goedkeurt.

U vindt het complete protocol op deze pagina.

Wijzigingen per 25-5-2020 protocol bij TV Riel

Aangepaste openingstijden

De jeugdleden t/m 18 jaar hebben de afgelopen periode weinig tot geen gebruik gemaakt van de faciliteiten buiten de trainingen om. Het bestuur heeft daarom besloten om het park alleen open te stellen voor de jeugd t/m 18 jaar tijdens de trainigen. Zie daar voor deze tijden:

De toezichthouder is de leraar van Bob Tennis. Er zullen geen leden meer ingezet worden om toezichthouder te zijn, omdat er geen gebruik van werd gemaakt. We vragen onze leden liever om een bijdrage te leveren wanneer dat nuttig is.

Openstelling voor 19 jaar en ouder

Doordat het KNLTB protocol het toelaat dat volwassenen zonder toezicht kunnen spelen, ziet het bestuur geen reden om dat niet toe te laten.

Uiteraard wordt een beroep gedaan op uw gezond verstand.

U komt, u tennist en u gaat naar huis. Liefst op de fiets…  Er mogen nog steeds geen andere mensen op het park zijn dan de spelers, toezichthouders, trainers en groundsmen. Ouders, opa’s, oma’s en andere supporters zijn helaas nog niet welkom.

 

Het complete protocol vindt u op de corona pagina’s van TV Riel.