ALV van 8 april 2020 is verplaatst naar 20 mei 2020. Dit is na de meivakantie.