Om 20:00 start de vergadering. Je bent van harte uitgenodigd om mee te beslissen over de toekomst van TV Riel.

De agenda zal zijn:

  • Opening
  • Bespreking notulen ALV november 2018
  • Voorstel tot vastlegging van de jaarcijfers 2018
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Bestuursmededelingen
  • Sterrenstelsel TV Riel
  • Rondvraag
  • Sluiting

De notulen van de ALV november 2018 vindt u hier.